W piątek, 16 marca 2007 roku, Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie zorganizowało dla swoich członków wycieczkę do zakładów Newag S.A. z Nowego Sącza. Podczas kilkugodzinnego pobytu na terenie firmy, zwiedzający mogli zapoznać się z technologią pracy w zakładzie, zobaczyć aktualnie remontowany tabor, a także poznać szczegóły planu rozwoju nowosądeckiej firmy.
Newag S.A. utworzony został na bazie Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. Historia firmy sięga jednak odległych czasów. Zakład założony został w 1876 roku i pełnić miał rolę zaplecza techniczno-remontowego dla nowobudowanej kolei, przechodzącej przez Nowy Sącz. Firma początkowo nosiła nazwę Cesarsko-Królewskie Warsztaty Kolei.
W kolejnych latach rozbudowywano zakład. Pierwsza wojna światowa nie spowodowała większych zniszczeń, więc w niepodległej Polsce zakłady niemal natychmiast mogły rozpocząć swoją pracę. Okres II wojny światowej nie był już dla firmy taki łaskawy, jednak już w 1945 roku rozpoczęto produkcję parowozów Ty2.
W 1952 roku firma zostaje wyłączona ze struktur PKP i otrzymuje nazwę Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Nowy Sącz". Od 1963 roku zakłady zaczynają specjalizować się w naprawie taboru spalinowego. W 1967 roku rozpoczynają się naprawy pojazdów serii SM30. W 1972 roku ZNTK opuszcza ostatni wyremontowany parowóz TKt48-166, w tym samym roku do naprawy trafia pierwsza lokomotywa serii SM42, a w 1977 roku SP42, SM48 i SM31.
W latach 1982 - 1991 zakład powraca do struktur PKP. Jednak początek lat dziewięćdziesiątych i zmiany gospodarcze w kraju, przynoszą pierwsze problemy. Te nasilają się i w 2001 roku osiągają swoje apogeum. Dopiero zmiana zarządu i rozpoczęty proces restrukturyzacji pozwala na przeciwdziałanie coraz większym trudnościom finansowym i ograniczonej liczbie zamówień na naprawy pojazdów. W tym samym roku bramy zakładów opuszcza pierwsza wyremontowana lokomotywa elektryczna serii EU07 - 379.
W 2003 roku firma zostaje sprywatyzowana i przejęta przez inwestora krajowego. Rok później w zakładach zmodernizowany zostaje pierwszy elektryczny zespół trakcyjny serii EN57 - 1806.
2005 roku przynosi przełom w działalności zakładów. W miejsce ZNTK "Nowy Sącz" powstaje firma Newag S.A. Zakład w tym samym roku rozpoczyna modernizacje jednostek serii EN71, a także przekazuje do eksploatacji Spółce Szybka Kolej Miejska w Warszawie nowe pojazdy serii 14WE, powstałe na bazie jednostek EN57.
2006 roku to przede wszystkim powstanie "Pociągu Papieskiego", poświęconego przez papieża Benedykta XVI podczas pielgrzymki do Polski, dzięki czemu firma zdobywa rozgłos i uznanie w całym kraju.
Obecnie zakład nastawiony jest przede wszystkim na naprawy rewizyjne i główne taboru kolejowego, w tym lokomotyw elektrycznych, spalinowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych, a także wagonów pasażerskich. Osobną działalność stanowią konstrukcje stalowe oraz produkcja nowego taboru kolejowego. Firma, poza jednostkami 14WE dla SKM Warszawa, w planie ma produkcję zupełnie nowych i opracowanych całkowicie przez konstruktorów z Newagu, elektrycznych zespołów trakcyjnych.

foto: Michał Wojtaszek

Jaworzyna
Widok na zakład...
przed bramą zak...
zwiedzanie Newa...
Hala napraw
Środkowy człon
Czołowy człon
Wycieczka pomię...
lakiernia
Nietypowa
Wycieczka pomię...
Maszyna do obta...
Urządzenie do w...
Pantograf
Na tej konstruk...
Dźwig podczas p...
Hala napraw lok...
Gagarin
Lokomotywa SU42
Silnik spalinow...
 
 
Powered by Phoca Gallery