Naczelnik Paweł Terczyński

Naczelnik Paweł Terczyński przedstawia swój zakład licznej grupie zwiedzających.