Zatrzymanie niebezpiecznego

Zatrzymanie niebezpiecznego osobnika na peronie.