Wagon towarowy

Wagon towarowy opuścił wywrotnicę, aby udać się na tor postojowy. W tym celu pojazd musi przejechać za zwrotnicę, po czym zmieni kierunek i dalszą jazdę kontynuować będzie po drugim torze, aż do zatrzymania przy kolejce wcześniej obsłużonych wagonów.