w kierunku wywrotnicy

Wycieczka zmierza w kierunku wywrotnicy.


Wywrotnica jest urządzeniem służącym do szybkiego rozładowywania wagonów z węglem. Elektrociepłownia zużywa miliony ton węgla, stąd niezbędne jest szybkie jego przenoszenie z wagonów na hałdy lub wprost do bloków elektrociepłowni. Służy do tego wywrotnica, która po prostu przewraca wagon do góry kołami powodując wysypanie węgla. Już samo to miejsce należy do tych, w których szczególnie trzeba uważać. Znacznie niebezpieczniejsze jest jednak przetaczanie się wagonów luzem z wywrotnicy na tor postojowy. Wagon porusza się bowiem przy pomocy własnej siły bezwładności i nie ma możliwości jego szybkiego zatrzymania.