Przedstawiciele Elektrociepłowni

Przedstawiciele Elektrociepłowni witają przybyłych na teren zakładu miłośników kolei.