Na łącznicy 602

Na łącznicy 602.


Po fotostopach na posterunku odgałęźnym oraz na samej łącznicy na krótki postój stanęliśmy na stacji Kraków Olsza.