Na stacji w Batowicach

Na stacji w Batowicach.


Podczas naszego postoju w Batowicach przez stację przemknął pociąg ekspresowy "Gos..." przepraszam... "Malinowski" oraz pociąg pospieszny, który szczególnie głośno ostrzegał stojących na stacji miłośników.
Zadowoleni ruszyliśmy dalej. Tym razem podążyliśmy linią Warszawa - Kraków w stronę posterunku Kraków Przedmieście. Właśnie w tym miejscu chcieliśmy zjechać łącznicą (której nie zaliczaliśmy dotąd), na tak zwaną "małą obwodnicę" i stację Kraków Olsza. Kolejny fotostop odbył się przy posterunku.